DAVET

Değerli Meslektaşlarımız;


2005 yılında ülkemizde Düzce’de filizleri atılan ve 2010 yılı sonunda ülkemizin bütününü kapsayan Aile Hekimliği uygulamasında eğitim ihtiyacını karşılamak adına 2007 yılında başlattığımız; her sene artan ilgiyle gelişen, katılımcı sayısı ve özellikle de toplantılara olan yüksek katılım oranından aldığımız motivasyon doğrultusunda 14. Aile Hekimliği Güz Okulu için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürürken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan covid-19, ülkemizde de Dünya genelinde olduğu gibi önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmıştır.


Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler, artan vaka sayıları ve belirsiz devam eden süreç doğrultusunda, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) tarafından 30 Eylül – 4 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan "14.Aile Hekimliği Güz Okulu” nun 14-15-16-17 Ekim 2020 tarihlerinde Online olarak yapılmasına karar verilmiştir.


Bu Güz Okulu’nda da geçmiş yıllardaki gibi katılımcıların klinikte karşılaştıkları sorunlara cevap bulabilmeleri, günlük pratik yaklaşımlardaki yeniliklerin gözden geçirilmesi ve hastalarına daha etkin hizmet sunabilmeleri hedeflenmektedir.


Düzenleme Kurulu adına;


Doç. Dr. M. Reşat DABAK
Güz Okulu Kongre Genel Sekreteri

Doç. Dr. Zeynep TUZCULAR VURAL
Güz Okulu Kongre Başkanı


MÜTEVELLİ HEYETİ

BAŞKAN
  Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

TAHEV YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
  Prof. Dr. Mehmet SARGIN
BAŞKAN YARDIMCISI
  Doç. Dr. Reşat DABAK
SEKRETER
  Prof. Dr. Yeşim UNCU
SAYMAN
  Doç. Dr. Ahmet KESKİN
ÜYE
  Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

DENETLEME KURULU

  Prof. Dr. Esra SAATÇİ
  Doç. Dr. Ekrem ORBAY
  Prof. Dr. Mehmet AKMAN


KONGRE DÜZENLEME KURULU

  KONGRE BAŞKANI
  Zeynep TUZCULAR VURAL

  KONGRE GENEL SEKRETERİ
  M. Reşat DABAK

  Mehmet Taşkın EGİCİ
  Işık GÖNENÇ
  Tamer GÖRGÜLÜ
  Sündüs GÖRÜKMEZ
  Ahmet KESKİN
  Güzin Zeren ÖZTÜRK
  Serkan ÖZTÜRK
  Sabah TÜZÜN
  Erdinç YAVUZ

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

  Prof. Dr. Mehmet AKMAN
  Prof. Dr. Seçil Günher ARICA
  Prof. Dr. Okcan BASAT
  Doç. Dr. Ekrem ORBAY
  Doç. Dr. Can ÖNER
  Doç. Dr. Zuhal SAĞLAM
  Prof. Dr. Mehmet SARGIN
  Prof. Dr. Dilek TOPRAK
  Prof. Dr. Pınar TOPSEVER

14. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU BİLİMSEL PROGRAM

GENEL BİLGİLER

Toplantı İsmi: 14. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU

Kongre Tarihi ve Yeri: 14. Aile Hekimliği Güz Okulu ; 14-15-16-17 Ekim 2020 tarihlerinde Online olarak gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili: Kongre dili Türkçe’dir.

Katılım Sertifikası: Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası (digital pdf) gönderilecektir.

Davet Mektubu: Kongre katılımı için bağlı bulundukları kurumlardan izin alması gereken katılımcılara talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektupları sadece izin amaçlıdır.

BİLDİRİLER

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak, TÜRKÇE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Sunum yapan yazar 11 Eylül 2020 tarihine kadar KAYDOLMALIDIR. Kayıtdışı yazarların özetleri, kongrenin özet kitabında yayınlanmayacaktır.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 20 Eylül 2020

Yazım Kuralları
  1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri geçmemelidir.
  10. Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
  11. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır ve 3 tablo ve 3 resim dahil edilebilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

  1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı„ linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 20 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


ONLINE KONGRE KATILIM ÜCRETLERİ

Katılım Ücreti 1.500 TL

Yukarıda belirtilen fiyatlara;
 • Kongre süresince tüm bilimsel oturumlara katılım (paneller, konferanslar, uydu sempozyumları, sözlü ve poster sunumları, uzmanına danış oturumları ve kurslar)
 • İnteraktif, sanal stand ve aktivite alanlarına giriş imkanı.
 • Katılım sertifikası (dijital PDF)
 • Kongre final program ve bildiri kitabı (digital PDF).
 • Kongre sonrasında 3 ay boyunca web sitesinden bilimsel içeriklere erişim imkanı.
Online Kongre katılım ücretlerinin ödenmesi;
 • Kayıt ücretleri TAHEV (Türkiye Aile Hekimliği Vakfı İktisadi İşletmesi) hesabına yatırılmalıdır.
 • Kayıt ücretlerine %8 KDV dahil değildir.
 • Ödemeleriniz karşılığında fatura düzenlenecektir.
 • Kayıt ücretini TAHEV hesaplarına yatıran katılımcılarımızın ödeme dekontunu esin.ozcan@dmrturizm.com.tr adresine mail olarak gönderip konfirme almaları gerekmektedir.


KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARALARI

Hesap Adı: Türkiye Aile Hekimliği Vakfı İktisadi İşletmesi
Şube: Türkiye Vakıflar Bankası Kozyatağı Şubesi
Şube Kodu: 338
TL Hesap Numarası: 00158007298468990
IBAN No: TR 3800 0150 0158 0072 9846 8990

ÖNCEKİ KONGRELER

13.Aile Hekimliği Güz Okulu, 16-20 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya Gloria Golf Kongre Merkezi’nde yüksek katılım ve yoğun ilgi ile gerçekleştiBİLİMSEL SEKRETARYA

Doç. Dr. M. Reşat DABAK
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
resat_dabak@hotmail.comORGANİZASYON SEKRETARYASI

DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm İnş. Taah. ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 / D Blok, D:44 34485
Sarıyer / İSTANBUL – TÜRKİYE
+90 532 111 93 67
+90 212 258 50 29
esin.ozcan@dmrturizm.com.tr